Sobota 2.12. Blanka
Menu

Další posun k normálu Zase blíž ke standardu - soubojová cvičení povolena

Zase blíž ke standardu - soubojová cvičení povolena

foto: Petr Pelíšek

02. 05. 2020 - 15:00

Ligová fotbalová asociace (LFA) po dalším jednání s pracovní skupinou Ministerstva zdravotnictví mohla upravit výklad podmínek pro tréninky profesionálních klubů. Vzhledem k souběhu rozvolňovacích opatření vlády České republiky je nyní již možné nově trénovat ve skupinách do deseti hráčů plus nutného počtu osob trenérského štábu na jednom sportovišti a do tréninkových jednotek je možné zařadit kontaktní a soubojová cvičení. Uvedla to asociace na svém webu.

Manuál pro skupinový trénink profesionálních klubů byl původně vytvořen na základě návrhu postupného uvolňování mimořádných opatření projednaného a zveřejněného dne 14. dubna 2020 vládou České republiky a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. dubna 2020. V současné chvíli je tento materiál LFA upřesněn na základě Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23. dubna 2020. V tomto opatření jsou mimo jiné upraveny podmínky, za kterých je možné uskutečnit trénink sportovců, pro které je sport výdělečnou činností.

Po projednání a potvrzení výkladu LFA s Klinickou skupinou COVID-19 Ministerstva zdravotnictví tak došlo ke dvěma pozitivním změnám ve stanovených podmínkách pro trénink profesionálních sportovců.

Během tréninku již hráči nemusejí dodržovat odstup dvou metrů, a proto jsou na sportovišti pro profesionální fotbalisty povolena i herní, soubojová a kontaktní cvičení. Současně se zvýšil počet osob, které mohou v jednu chvíli trénovat na jednom otevřeném sportovišti na nejvýš deset hráčů a k nim členové realizačního týmu v nutném počtu.

Mezi dalšími omezeními zůstává i nadále samozřejmě nutnost zajistit dezinfekční prostředky u sportoviště, zamezit přístup veřejnosti nebo zákaz přístupu do společných vnitřních prostor jako šaten, umýváren apod. Současně je nutné připomenout, že počet osob realizačního týmu přítomných na sportovišti by měl být i nadále omezen na nezbytně nutné osoby, kterou jsou pak povinny od hráčů zachovávat odstup nejméně dvou metrů a jsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Hráči naopak roušky během tréninku nosit nemusejí.

Další články