Zde může být vaše reklama.
Čtvrtek 13.6.
Svátek má Antonín
Menu

Kraj podepsal dohodu s Veolií

Kraj podepsal dohodu s Veolií

foto: Moravskoslezský kraj

17. 01. 2020 - 15:00

Moravskoslezský kraj dnes (17. 1.) uzavřel s akciovou společností Veolia Energie ČR dobrovolnou dohodu, která přispěje ke zlepšení kvality ovzduší v regionu. Podepsali ji náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný.

„Moravskoslezský kraj patří k regionům, které se stále vyrovnávají s dopady těžkého průmyslu. Dříve byly priority nastaveny bohužel jinak, důležitější byly zisky a na životní prostředí se hledělo mnohem méně. Dnes je to naštěstí jinak. Přibývá podniků, které se cítí být společensky odpovědné a jsou ochotné nabídnout nad rámec zákonných požadavků něco navíc. Emise vypouštěné z teplárenských zdrojů Veolia jsou dlouhodobě nižší, než stanovují republikové právní předpisy i požadavky Evropské unie. Jsem tedy ráda, že chce Veolia podpisem dobrovolné dohody přispět k dalšímu zlepšování životního prostředí,“ uvedla náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

Moravskoslezský kraj se v dobrovolné dohodě zavazuje k celé řadě aktivit či projektů, které mají za cíl přispět ke zlepšení životního prostředí v regionu. Kupříkladu navýší prostředky určené na nadlimitní čištění silnic. Kraj také bude pokračovat v podpoře ozdravných pobytů dětí, které odjíždějí za čistým vzduchem, aby zregenerovali síly a získali lepší imunitu. Významné prostředky půjdou z krajské pokladny také na výměny starých kotlů nebo na regionální monitoring kvality ovzduší a další aktivity, které povedou k tomu, aby lidé v kraji mohli dýchat čistější vzduch. Samozřejmostí je také snižování negativních dopadů provozu budovy krajského úřadu na životní prostředí.

„Průběžně investujeme do ekologizace provozů, neustále snižujeme emise a mezi naše priority patří také zodpovědný přístup. Možnost udělat něco navíc vnímáme jako další pomoc regionu, ve kterém působíme. Věříme, že se nám společnými silami podaří udržovat a rozvíjet systém dálkového vytápění, který obě smluvní strany vnímají jako prospěšný pro obyvatele, města i životní prostředí,“ doplnil technický ředitel společnosti Veolia Energie ČR Marcel Vrátný.

Společnost Veolia Energie ČR se v dohodě například zavázala investovat do ekologických opatření v období 2019 až 2021 každoročně v průměru minimálně 340 milionů korun, celkem tedy více než 1 miliardu. Mezi nejvýznamnější projekty patří výstavba multipalivového kotle v Teplárně Karviná, ekologizace kotle K12 v Elektrárně Třebovice nebo rekonstrukce Teplárny Přívoz na čisté spalování koksárenského a zemního plynu bez spalování uhlí. Veolia dále bude přispívat na ozdravné pobyty dětí, zajišťovat výsadbu nové zeleně ve svých areálech, podporovat sport, kulturu a vzdělání, spolupracovat se školami a mimo jiné také přednostně využívat odpady z Moravskoslezského kraje ve svých provozech k tomu uzpůsobených.

Veolia Energie ČR je už sedmou společností, která se s Moravskoslezským krajem dohodla a zavázala k aktivitám, které podnikne nad rámec zákonných požadavků, a které povedou k menšímu zatížení životního prostředí v regionu. Dobrovolnou dohodu podepsaly jako první v dubnu 2018 Třinecké železárny, následovala dohoda s BorsodChem MCHZ v květnu téhož roku. V listopadu 2018 se přidaly společnosti TEVA, OKK Koksovny a AL INVEST Břidličná. V lednu 2019 se kraj dohodl se společností ROCKWOOL.

Další články