Dnes:29°C

Zítra:26°C

Středa 28.7. Viktor
Menu

Báňská má nový 3D skener

Báňská má nový 3D skener

30. 05. 2019 - 14:00

Již od března letošního roku pracují na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB-TUO s unikátním 3D skenerem. Jedná se o velmi přesný přístroj s širokým uplatněním, díky kterému si zaměstnanci i studenti dokážou s vysokou přesností vymodelovat ve 3D jakýkoliv prostor.

Vyučující Miroslav Pinka vysvětluje: „Jedná se o skener Leica RTC360, který se dá využít jak v uzavřených prostorech, tak v terénu. Naměřená data se pak pomocí specializovaného softwaru zpracují.“

Dnes se 3D skenování v praxi využívá běžně a jeho rozšíření je skutečně masivní například v průmyslu, lékařství, designérství, archeologii, módním návrhářství, ale třeba i v kriminalistice. Jako příklad praktického využití 3D skenování ve stavebnictví může posloužit nedávný devastující požár slavné budovy Notre Dame v Paříži. Francouzi totiž mají katedrálu prozřetelně nasnímanou, jak v interiéru, tak v exteriéru ještě před požárem. Díky této dokonalé vizuální archivaci budou mít architekti při plánované rekonstrukci kompletní dokumentaci budovy.

Tomuto trendu se pořízením přístroje rozhodli vyjít vstříc na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TUO. Nákupem přístroje a jeho zavedením do výuky umožňujeme našim studentům, aby se s tímto přístrojem seznámili už v rámci svého studia. Jakmile přijdou po vysoké škole do firmy, kde skener používají, mohou s ním v podstatě okamžitě začít pracovat. Jedná se o tolik žádoucí propojení teorie s praxí,“ vysvětluje důvody Pinka.

Studenti budou v rámci oboru Geotechnika 3D skener využívat na skenování podzemních staveb, svahů, skalních stěn a různých geotechnických konstrukcí (pilotové stěny, gabiony, opěrné stěny). Je jim k dispozici i k zpracování závěrečné diplomové nebo bakalářské práce. Miroslav Pinka doplňuje: Jsme pochopitelně vstřícní i ke kolegům z dalších kateder, čehož už využili studenti architektury, k nasnímání městské proluky, kterou budou následně řešit. Zároveň spolupracujeme s kolegy z Katedry dopravního stavitelství v rámci projektu TAČR, kdy skenujeme například křižovatku v Klimkovicích.“

V tuto chvíli je naskenovaný stávající stav křižovatky a následně se místo po výstavbě kruhového objezdu naskenuje znovu. Smyslem projektu je poskytnout informaci dopravcům nadměrných nákladů, kteří si na základě toho mohou dopředu naplánovat, jak touto křižovatkou bezpečně projet. Předejde se tak nepředvídaným kolizím či nebezpečným situacím v silničním provozu na křižovatce, kterou hojně využívají nejen obyvatelé Klimkovic, ale i klienti a návštěvníci Lázní v Hýlově.

Další články