Dnes:13°C

Zítra:13°C

Neděle 27.9. Jonáš
Menu

Ovzduší v Ostravě je nejlepší za posledních pět let

Ovzduší v Ostravě je nejlepší za posledních pět let

foto: Pixabay

27. 01. 2020 - 14:00

Ovzduší v Ostravě se dlouhodobě významně zlepšuje. Výsledky, které hodnotí kvalitu ovzduší za rok 2019, jsou nejlepší za posledních pět let. Minulý rok byl zaznamenán nejnižší počet hodin s vyhlášenou smogovou situací, na komunikacích ve městě byl sesbírán nejvyšší počet smetků, do Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší přispěli další regionální znečišťovatelé, o kotlíkovou dotaci požádaly další stovky Ostravanů, v ulicích jezdí další nové nízkoemisní nebo bezemisní vozy a na sdílených kolech byly najety desítky tisíc kilometrů. Město Ostrava se na zlepšené kvalitě ovzduší podílí řadou svých aktivit a opatření.

V loňském roce byla ve městě vyhlášena jedna smogová situace, která trvala 94 hodin, a bylo to v lednu. Z měření odborníků vyplývá, že ve vzduchu bylo za rok celkově méně prachu. Průměrná roční koncentrace sledovaných prachových částic PM10 ani na jedné z měřicích stanic nedosáhla imisního limitu 40 µg/m3. Počet dnů, kdy byl překročen denní imisní limit, tedy 50 µg/m3, také výrazně poklesl.

Za tato pozitivní čísla, nejlepší za posledních pět let, vděčíme z velké části teplejšímu počasí a lepším rozptylovým podmínkám. Mírné zimy znamenají kratší topnou sezonu a tedy menší množství uvolněných škodlivin při vytápění. Zároveň s tím se projevují pozitivní efekty snižování emisí vypouštěných do ovzduší, ke kterým přispívají i opatření prováděná na území města Ostravy,“ řekla Blanka Krejčí, vedoucí oddělení kvality ovzduší pobočky ČHMÚ Ostravě.

Zlepšenou kvalitu ovzduší v roce 2019 komentuje také náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová: „V Ostravě jsme měli v roce 2019 nejméně smogových dnů  v posledních letech, žili jsme v nich „jen“ 94 hodin. Z hlediska znečištění ovzduší to byl rok výjimečný, oproti letům 2017, kdy byly smogovky vyhlášeny čtyřikrát, a 2018, kdy se tak stalo pětkrát. Samozřejmě, že to souvisí s meteorologickými podmínkami, ale věřím, že pomohla také opatření, na kterých ve městě pracujeme, a i dále budeme.“

Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje několik faktorů. Kromě geografické polohy a povětrnostních podmínek hraje významnou roli hromadění zplodin z lokálních topenišť, regionálního průmyslu, přeshraniční emise z Polska a také doprava.

0 komentářů

Další články