Dnes:14°C

Zítra:15°C

Středa 21.10. Brigita
Menu

Pátá měřicí stanice financovaná městem je v plném provozu

Pátá měřicí stanice financovaná městem je v plném provozu

foto: Ostrava

09. 02. 2020 - 12:00

Pátá měřicí stanice, která monitoruje stav ovzduší v Ostravě, je již v plném provozu. Přibyla ke čtyřem, jejichž provoz město už financovalo.

Umístěna je v Hrušově v blízkosti koksovny Svoboda, v lokalitě, kde dosud měření chybělo.

„Lepší pokrytí měřicích bodů nám umožní podrobněji informovat obyvatele města o stavu ovzduší v místě, kde bydlí či pracují.

Naměřená data jsou cenná také pro nás, protože nám umožní lépe plánovat další opatření ke snižování prašnosti.

Navíc tak získáváme argumenty pro jednání s provozovateli hlavních zdrojů znečištění,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Nový měřicí bod v Hrušově slouží k měření stavu ovzduší na návětrné straně koksovny Svoboda,

kterou občané subjektivně vnímají jako významný zdroj znečištění. Konkrétně měří PM10, PM2,5, PM1. Co 3 dny potom těkavé organické látky (VOC) a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs).

Rozmístění stanic pomáhá nejen plošně monitorovat ovzduší ve městě, ale umožňuje sledovat i rozdílné zdroje znečištění.

Další články