Dnes:14°C

Zítra:18°C

Úterý 4.10. František
Menu

Omezí se viditelný dým V ostravských koksovnách zavedli přísnější pravidla práce

V ostravských koksovnách zavedli přísnější pravidla práce

26. 06. 2019 - 11:22

Moravskoslezský kraj zpřísnil podmínky provozu společnosti OKK Koksovny. Nastavil opatření, která omezí úniky dýmu, které byly v minulosti zaznamenány. Kraj tak pokračuje ve snaze zlepšovat životní prostředí celého regionu.

„Na základě několika incidentů v posledním období jsme se rozhodli podrobně přezkoumat integrované povolení, které OKK Koksovny v minulosti získalo. Společnost všechny jeho podmínky splňovala, ukázalo se, že úniky dýmu byly způsobeny technickými závadami. Šetřením se prokázalo, že se všechny problémy řešily podle zákonem určených postupů, přesto jsme přistoupili k nařízení několika konkrétních opatření, aby se emise z koksovny co nejvíce eliminovaly,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Z kontroly krajského úřadu přímo v provozu koksovny vyplynulo, že úniky emisí souvisely s obsazováním komor na jedné koksárenské baterii. Nejčastější příčinou byl problém s tryskou a čerpadlem hydroinjektáže. V několika málo případech se jednalo o  výpadek elektrické energie a následné přerušení odsávání koksárenského plynu. V takové situaci je řešením jeho dočasné uvolňování do ovzduší přes hořáky, které tento plyn z bezpečnostních důvodů spalují. Tento proces je ale dočasný, než se provoz přepne na záložní přívod elektřiny, což je v podobných provozech v řádech pouze několika minut.

„Nastavili jsme nová opatření, která spočívají v přísnější kontrole běžného provozu, který bude nepřetržitě sledován kamerami. Odborníci z krajského úřadu i České inspekce životního prostředí budou moci díky detailním záběrům kontrolovat, zda pracovníci koksáren správně dodržují veškeré předepsané postupy. Správný provoz a omezení chyb, které mohou úniky emisí způsobovat, zajistí také častější preventivní výměny potřebných technologických částí,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová a dodala, že věří, že nová opatření pomohou emise z koksovny výrazně snížit. „Není bohužel možné emisím zabránit úplně. Kraj i OKK Koksovny ovšem dělají vše pro to, aby se situace zlepšila a aby se nám všem lépe dýchalo. Důkazem je i dobrovolná dohoda, kterou jsme se společností na konci minulého roku podepsali,“ uzavřela náměstkyně hejtmana kraje Jarmila Uvírová.

Další články