Dnes:29°C

Zítra:26°C

Středa 28.7. Viktor
Menu

Městská nemocnice Ostrava Začala rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře

Začala rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře

03. 06. 2019 - 16:00

Dnes, v pondělí 3. června, začíná rekonstrukce Dětského rehabilitačního stacionáře na Ukrajinské ulici v Ostravě-Porubě. Modernizována je budova z 80. let minulého století, ve které sídlí detašované pracoviště Městské nemocnice Ostrava. Zařízení navštěvují děti od 1 do 7 let nejčastěji s nejrůznějšími formami dětské mozkové obrny. Po dobu rekonstrukce sídlí dětský stacionář v náhradní budově bývalé školky na Rýparově ulici v Ostravě-Zábřehu.

Začínáme rekonstruovat ojedinělé zařízení svého typu nejen ve městě, ale také v jeho širokém okolí, které nabízí komplexní rehabilitační léčbu čtyřiceti dětem předškolního věku. Odborníci, kteří se o malé pacienty starají, využívají všechny dostupné léčebné metody, aby ovlivnili jejich zdravotní stav, a to natolik, aby jim mohla být zajištěna včasná a kvalitní integrace do zdravé populace. A od října se budou denně potkávat ve zmodernizovaných prostorách,“ řekl ředitel MNO Petr Uhlig.

Součástí rekonstrukce je výměna rozvodů elektrické energie, vody a kanalizace. Dojde k obměně sociálních zařízení, položeny budou nové podlahy. V rámci rekonstrukce budou provedeny drobné dispoziční úpravy, které budou lépe vyhovovat potřebám především dětských klientů. Rekonstrukce budovy v hodnotě necelých 10 milionů je financována z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava, ve kterém je aktuálně 557 milionů korun.

Zařízení navštěvují převážně děti s různými formami mozkové obrny, s vrozenými vývojovými vadami, stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu. Jedná se o onemocnění, které vzniká poškozením nezralého mozku z nejrůznějších příčin (rizika v období těhotenství, během porodu a časně po porodu). Děti mají určitý pohybový deficit většinou s řadou přidružených potíží – poruchou smyslového vnímání, prostorového vnímání, epilepsií, zrakovou vadou atd. Kromě dětí jsou v péči stacionáře ambulantní formou také ostatní pacienti včetně dospělých, kterým byla předepsána řízená rehabilitace.

Dětem poskytuje péči tým odborných lékařů – pediatr, rehabilitační lékař, dětský neurolog, ortoped a dále logoped a psycholog. Důležité zázemí dětem vytváří skupina dětských sester a ošetřovatelek. Početná skupina fyzioterapeutů a ergoterapeutů nabízí dětem léčebnou rehabilitaci doplněnou o základní fyzikální procedury.

Na péči o děti v tomto zařízení přispívá z rozpočtu město Ostrava. Z části ji hradí pojišťovny a přispívají na ni rodiče.

Dětem poskytuje péči tým odborných lékařů – pediatr, rehabilitační lékař, dětský neurolog, ortoped a dále logoped.

Další články