Zde může být vaše reklama.
Čtvrtek 25.7.
Svátek má Jakub
Menu

Projekt pomáhá Záruky pro mladé podpořily už více než 14,5 tisíce lidí

Záruky pro mladé podpořily už více než 14,5 tisíce lidí

foto: archiv redakce

24. 06. 2022 - 10:00

Celkem 14 514 mladých lidí z celé ČR už vstoupilo do projektů „Záruky pro mladé“. Necelá polovina z nich (6 456) už podepsala pracovní smlouvu. Úřad práce ČR dosud poskytl zaměstnavatelům příspěvky v celkové výši přesahující 886 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách stále probíhají, počet účastníků projektů pořád roste.

Dohromady 13 regionálních projektů s názvem „Záruky pro mladé v …. kraji“ realizuje Úřad práce ČR v jednotlivých regionech prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Celkem má k dispozici na podporu snížení nezaměstnanosti mladých lidí více než 1,4 mld. Kč. Projekty začal Úřad práce ČR realizovat postupně od prosince 2015. Na základě úspěchu v praxi a pozitivních výsledků prodloužil jejich trvání do května 2023. Kompletní přehled je uveden na www.uradprace.cz/zaruky-pro-mlade1.

„Projekty podporují mladé nezaměstnané do 29 let, bez rozdílu dosaženého vzdělání. Jsou určené zejména těm, kteří jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností, především kvůli absenci pracovních návyků, chybějící praxi, nedostatečnému vzdělání nebo nízkému věku. V evidenci ÚP ČR je momentálně 46,5 tis. mladých lidí do 29 let, z toho 3 927 mladistvých, kteří by neměli začínat svoji pracovní kariéru jako uchazeči o zaměstnání. Úřad práce ČR jim proto prostřednictvím „Záruk pro mladé“ nabízí šanci na pracovní uplatnění, a tím pádem i lepší start do dalšího života,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Úřad práce ČR spolupracuje se zaměstnavateli zejména při umisťování účastníků projektu na společensky účelná pracovní místa (SÚPM) – vyhrazená. Zaměstnavatelům tak umožňuje získat mladé lidi sice bez větších zkušeností, ale naopak s potenciálem a možností zaučit je přímo ve firmě pod dohledem zkušených mentorů. Šanci na nové pracovní místo dostávají klienti, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR alespoň 3 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, získali maximálně 3 roky praxe.

„V těžké době, kdy jsme měli nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, se objevil tento projekt pro mladé začínající pracovníky a jsme velmi rádi, že jsme do něj vstoupili,“ popisuje svou zkušenost jednatelka Mateřské školy Trojská labuť Sabina Křížová. Díky projektu získalo předškolní zařízení absolventku pro práci s dětmi do 5 let. A vzájemná spolupráce pokračuje i po skončení podpůrčí doby v podobě trvalého pracovního poměru.

„Účast v projektu mi přinesla stálé zaměstnání, kterého si cením a vidím velkou budoucnost v tomto oboru. Úřad práce ČR mě s mým současným zaměstnavatelem dokázal vše naučit a odborně zaškolit. Jsem rozhodnutá v oblasti školství nadále pracovat,“ doplňuje 24letá absolventka Obchodní akademie v Kolíně Adéla Šimonová.

Už po čtvrté využil při hledání nových zaměstnanců možnosti spolupráce s ÚP ČR Vladimír Krátký, který převzal po svém otci firmu zaměřenou na výrobu z plastu a pryže a hostinskou činnost.

„Sám patřím do kategorie mladých. Snažím se, aby firma prosperovala a pomohly mi i příspěvky, jež jsem mohl na nováčky pobírat. Doufám, že jsem těmto mladým lidem, kteří byli na Úřadu práce ČR, pomohl také,“ uvádí zaměstnavatel, který dosud přijal v projektu už několik absolventů. Mezi nimi i 26letou Anetu Hospodkovou.

„Po studiu na vysoké škole se mi dařilo najít zaměstnání jenom na dohody. Teď mám konečně stabilnější práci, která mě baví a také pocit, že jsem se správně rozhodla, když jsem do projektu vstoupila,“ říká bývalá studentka Ekonomicko-správní fakulty Univerzity Pardubice.

Odborní poradci ÚP ČR se v maximální možné míře snaží spárovat vhodné účastníky a konkrétní nabízená místa. Pokud úřad uzavře dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout finanční podporu na mzdové náklady. Výše příspěvku, včetně výdajů zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, se odvíjí od kumulace hendikepů umisťovaného uchazeče (např. dlouhodobá evidence, nedostatek praxe, omezená mobilita, zdravotní postižení, neodpovídající vzdělání, …). Úřad práce ČR vyhledává pracovní příležitosti pro odborné praxe mladých lidí v regionech jak v nabídce volných pracovních míst, tak i prostřednictvím monitoringu zaměstnavatelů přímo ve firmách.  

Mezi účastníky všech 13 projektů tvoří většinu bývalí studenti středních škol s maturitou a odborných učilišť. Vstupují do něj také mladí lidé se základním vzděláním. Největší počet uzavřených dohod podporujících zaměstnání mladých lidí do 29 let dosud uzavřela Krajská pobočka ÚP ČR v Brně (1 249). Zaměstnavatelé mají v rámci projektů největší zájem o pracovníky v administrativě, prodeji, ve službách, v technických oborech, řemeslech či ošetřovatelství.

Novou práci získal také Libor Šefranko. Z rodinných důvodů nedokončil střední školu a postupem času se ocitl v tíživé životní situaci. Pomohl mu vstup do projektu.

„Zúčastnil jsem se školení finanční gramotnosti a dozvěděl jsem se hodně užitečných informací. Skvělé byly praktické nácviky komunikace a pohovoru. Přínosné pro mě ale také bylo, že jsem byl ve skupině s lidmi, kteří na tom byli obdobně jako já. Absolvoval jsem dva rekvalifikační kurzy a mohl nastoupit na přislíbené pracovní místo. Najednou se můj život začal obracet k lepšímu,“ hodnotí přínos projektu dnes už zaměstnaný řidič a pomocník v oblasti úklidu.

„Pan Šefranko neměl potřebnou kvalifikaci pro práci v naší firmě. Využili jsme proto možnost rekvalifikace, kterou nám nabídl Úřad práce ČR.  Získali jsme spolehlivého pracovníka, u kterého očekáváme další zdokonalování se v obsluze strojů,“ uzavírá jednatel AZP Chvojno Martin Petruška.

Kromě příspěvku na mzdy účastníků projektu může Úřad práce ČR poskytnout zaměstnavateli také příspěvek na mentora. Tím je zaměstnanec firmy, který dohlíží na plnění plánu odborné praxe a zároveň zaškoluje přijatého nového zaměstnance. Maximální výše příspěvku je 198 Kč/hod., přičemž nejvyšší týdenní rozsah může činit 15 hodin. Dosud eviduje Úřad práce ČR celkem 961 uzavřených dohod na poskytnutí těchto příspěvků. Nejvíce (408) v Moravskoslezském kraji. Firmy využívají mentory hlavně v odborných technických oborech, v účetnictví, obchodu, ve školství, stavebnictví, v neziskových organizacích, marketingu nebo ve výrobě a v provozu.

K 31. 5. 2022 bylo v evidenci Úřadu práce ČR celkem 10 674 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Z toho absolventů bylo 6 769. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR 66 033 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro montážní dělníky výrobků a zařízení, obsluhu pojízdných zařízení, kováře a nástrojáře, pomocníky ve výrobě, řemeslníky a kvalifikované pracovníky ve stavební výrobě, pracovníky informačních služeb nebo pozice pro obsluhu strojů na výrobu a zpracování výrobků z pryže, plastu a papíru. V evidenci se objevují nejčastěji absolventi středních škol a učilišť, především pak škol zaměřených na ekonomiku a administrativu, gastronomii (kuchař, číšník), osobní a provozní služby (kadeřník) a podnikání. Naopak velkou šanci na získání práce v co nejkratší době po ukončení školy mají absolventi vysokých škol, především pak lékařských fakult, škol zaměřených na informační a komunikační technologie (ICT), dále absolventi technických, zejména strojírenských a elektro oborů, nebo třeba oborů zdravotnictví a farmaceutické vědy. Velká poptávka je také po absolventech řemeslných oborů.

Další články